APK afgekeurd niet direct één sloopauto!

October 12, 2016
APK keuring personen auto's

Dagelijks worden via onze website vele sloopauto’s aangeboden. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd van een sloopauto plus minus 17 jaar oud is worden er ook jongere auto’s voor demontage aangeboden. Vaak schadevoertuigen of auto’s met kostbare technische gebreken maar ook auto’s die APK zijn afgekeurd. Tegenwoordig krijgt u ook een bekeuring voor het niet hebben van een geldige APK ook al rijdt u niet met het voertuig! Hierdoor zijn particulieren behoedzamer geworden. Niemand vindt het leuk een bekeuring te ontvangen en kiest daarom voor de snelste oplossing. Hierdoor krijgen wij regelmatig auto’s aangeboden met APK technische gebreken! Hiermee bent u immers direct van de auto af en heeft u er geen omkijken meer naar.

Wat zijn APK gebreken!

Wanneer u geen technische kennis heeft en het wassen van uw auto al een hele opgave is neemt u snel aan wat uw garagist tegen u vertelt! Toch merken wij dat het veelvuldig voorkomt dat auto’s voor demontage worden aangeboden terwijl de gebreken maar minimaal zijn. Natuurlijk kost goed onderhoud u geld maar het is onnodig om de auto APK af te keuren op de banden als uw banden nog 1.8 millimeter banden profiel hebben! Natuurlijk is dit onveilig en hebben nieuwe banden een kortere remweg en een betere afvoer van regenwater. Helaas zijn er in ons land nog te veel autobedrijven, APK keuringstations die u auto’s afkeuren op zaken die gewoon binnen de norm vallen! Natuurlijk zien wij ook liever dat u met nieuwe autobanden de weg opgaat. Het leven is echter al duur genoeg en is het daarom volstrekt overbodig om een klant een advies te geven wat alleen de omzet van het garage bedrijf bevordert! Uiteraard dient u er wel rekening mee te houden dat de banden binnen aanzienbare tijd moeten worden vervangen! Doorrijden met kale banden kan bij een verkeersongeval tot zeer grote gevolgen leiden.

APK Keuring steeds strenger!

Helaas is het tegendeel ook waar! Auto’s worden afgekeurd terwijl de gebreken minimaal zijn! Helaas rijden er meer auto’s rond met teveel gebreken! Ook de RDW heeft deze conclusies kunnen trekken. Hierdoor zijn de normen voor het APK keurmeesterschap aangescherpt. Waar men voorheen nog toelaatbaar was met het tweede monteurs diploma op mbo niveau 2. Heeft men de norm verhoogd naar eerste monteur niveau 3. Hiermee wil men voorkomen dat auto’s onterecht worden goed gekeurd. Daarnaast controleert de RDW steekproefsgewijs of auto’s wel volgens de vast gestelde normen worden gecontroleerd. Daarnaast dient de APK keurmeester zijn diploma up to date te houden en moet hij regelmatig bijscholingen volgen! Hiermee wil men voorkomen dat auto’s onveilig zijn ter bescherming van u en onze medeweggebruikers.